วัตถุประสงค์


ข้อบังคับการเรียน ระดับ Basic


ข้อบังคับการเรียน ระดับ Intermediate


ข้อบังคับการเรียน ระดับ Strength & Volume


ตารางเรียน

ตัวอย่างวิดีโอและภาพของผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติที่ PZMBA

คุณ Benz

Video Picture

Dr.Gridsada

Video

คุณ Ice

Video Picture

คุณ Max

Video

คุณ Oh

Video Picture

บรรยากาศการเรียน


จบหลักสูตรการฝึกอบรม