About Latchford Classic

Latchford Classic หรือ การแข่งขันกีฬาเพาะกาย ฟิทเนส และ กีฬางัดข้อชิงชนะเลิศสโมสรกีฬาเพาะกายศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) (ชิงถ้วย LATCHFORD CLASSIC) เริ่มจัดแข่งขันครั้งแรกในปี ค.ศ.2001 เพื่อเป็นการฉลองวันเกิด ท่าน ภัคพงษ์ เกรียงศักดิ์ (ค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่านภัคพงษ์ เกรียงศักดิ์ เป็นผู้สนับสนุน) ผลก็คือได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีการแข่งขันมาตลอดเรื่อยมาทุกๆปี หัวใจหลักของงานคือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาในแต่ละค่ายสโมสร และการยกระดับการแข่งขัน, การตัดสิน ให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยมี คุณรัชนี บุญมาเลิศ และ คุณอภิภรณ์ ชมสมบูรณ์ เป็นผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) ให้การช่วยแหลือในการดำเนินงานในการแข่งขันเป็นอย่างดี .

คุณภัคพงษ์ เกรียงศักดิ์

ผู้สนับสนุน

คุณสิทธิ เจริญฤทธิ์

แชมป์ Latchford Classic

ปี 2001,2002,2003

คุณรัชนี บุญมาเลิศ

ผู้ประสานงาน

คุณอภิภรณ์ ชมสมบูรณ์

ผู้ประสานงาน

ผู้ชนะการแข่งขันเพาะกาย latchford classic

ตั้งแต่ปี 2001 ถึงปี 2014